İhracatçılara yeni destekler açıklandı

Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren ihracatçılara yönelik yeni destekleri açıkladı.

İhracatçılara yeni destekler açıklandı
18 Ağustos 2022 - 16:11

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; son yıllarda dünya ticaretinin; yapısı, rotaları ve öne çıkan aktörleri itibarıyla küresel salgın, ticaret savaşları ve siyasi gerilimlerin gölgesi altında hızlı dönüşüm süreci içinde olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, değişen küresel koşulların ortaya çıkardığı fırsatlar ve tehditlere ilişkin izlediği doğru strateji ve politikalar aracılığıyla bu süreçte hem dünya ticaretinden aldığı payı artırmış hem de dünya ticaretindeki merkezi konumunu güçlendirmiştir. Nitekim 2021 yılında yüzde 32,8 oranında artarak 225,2 milyar dolara ulaşan ihracatımız, 2022 yılının ilk yarısında 125,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Her geçen gün güçlü performansını yukarılara taşıyan ihracatımız yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara adım adım ilerlemektedir" denildi.

’İHRACATIN TABANA YAYILMASI DESTEKLENECEK’

Küresel koşullarda yaşanan hızlı dönüşüm sürecinde ihracatçıların ihracata yönelik devlet yardımlarına her zamankinden daha hızlı ulaşabilmeleri ve daha etkin yararlanabilmelerinin önemli olduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

"Bu çerçevede, bugüne kadar farklı birçok mevzuat aracılığıyla bakanlığımızca yürütülen ve birçok ihracatçımıza başarıyla dokunan ihracata yönelik devlet yardımlarımız, yeni bir bakış açısıyla değişen küresel koşullara adapte edilmiş, dış ticaret ekosisteminin gereksinimlerine uygun yeni destek mekanizmaları ilave edilerek ’İhracat Destekleri Hakkında Karar’ adı altında 18 Ağustos 2022 tarihli 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu surette halihazırda uygulanan destek programlarına ilişkin mevzuat daha kolay anlaşılır, yalın ve duru hale getirilirken içerik açısından ise güncel gelişmelere uyum sağlayan, bütüncül, yenilikçi ve esnek bir sistematiğe sahip tek bir Cumhurbaşkanlığı Kararı çatısında toplanmıştır. Sade, bütüncül ve işlevsel bir yapıya sahip yeni karar, bakanlığımızca ihracatın tabana yayılmasını, ihracatçılarımızın güncel ihtiyaçlarını karşılayarak hızlı aksiyon alınmasını ve geliştirilen yeni destekler ile günümüz değişen koşullarına ve dinamiklerine hızlı uyum sağlanmasını destekleyecektir."

YENİ DESTEKLER

’İhracat Destekleri Hakkında Karar’ ile ihracatçılara yönelik yeni destek mekanizmalarının da yürürlüğe konulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: 

"Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği: İhracata yeni başlayan veya gelişime açık olan ihracatçılarımızın sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri desteklenecektir. Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği: Perakende sektöründe faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmalarımızın yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri için, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon, franchise giderleri desteklenecektir.

İhracat Konsorsiyumları Desteği: KOBİ'lerimizin ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek, ihracatçılarımızın ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomisi oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen bu yeni destek mekanizması ile konsorsiyuma konu ürünlerin yurtdışı tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenecektir."

’EKONOMİMİZE İVME KAZANDIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR’

Karar ile yeni desteklere ilaveten mevcut desteklerde de güçlendirmeler ve değişiklikler yapıldığı belirtilerek, "Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırılmıştır. Birim kira desteğine paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik aidatı dahil edilmiştir. Gemi Yat Sektörü Tasarım Desteğinde tasarım hizmeti alınabilecek hizmet sağlayıcılarının kapsamı genişletilmiştir. Ülkemizin stratejik sektörleri arasında yer alan özellikle ilaç ve tıbbi cihaz/sarf gibi sektörlerimizin ihracatlarını hızlı bir şekilde tetikleyecek olan yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin giderler Pazara Giriş Belgeleri Desteği kapsamına alınmıştır. Yurt Dışı Fuar Desteği kapsamında KOBİlerimizin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda fuara katılımları teşvik edilmiş ve daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefiyle destekler farklılaştırılmış ve artırılmıştır. İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında getirilen yeni düzenlemeler ve destekler ile her geçen ay bir yenisi kırılan ihracat rekorlarının artarak devam etmesi, ülkemizin dünya ticaretinden aldığı pay artışının istikrarlı bir hale getirilmesi, ihracatçılarımızın dünya pazarlarında hak ettikleri yerin sağlamlaştırılması, ekonomimize ve istihdamımıza ivme kazandırılması hedeflenmektedir" denildi.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum